(Du kan också välja vilka arrangörer du vill veta mer i menyn ovan.)

Arrangörer & Utställningar

på bokstaven F


FABRIKEN

Galleri Fagerstedt

Galleri Final

Finlandsinstitutet

Galleri Fiskhuset

Galleri Flach

Flaménska Galleriet

Form/Design Center

Formargruppen

Galleri Format

Galerie Forsblom

Fotogalleri Vasli Souza

Fotografiska

Gallery Four

Fullersta Gård

Färgfabriken
 • Logotyp för Färgfabriken


  Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen, Stockholm

  08 645 07 07  

  frontdesk@fargfabriken.se | www.fargfabriken.se

  tor 11–19, fre 11–16, lör-sön 11-17

  Visa karta

  mat

 •  
  fredag 31 aug – söndag 02 dec:

  Between Realities – I utställningen Between Realities deltar fem samtida konstnärer som genom olika metoder fokuserar på vad det är att vara människa i en snabbt föränderlig värld, där tekniken ständigt förändras och påverkar både våra beteenden och uppfattningar av vår existens.

  Naturligtvis är det svårt att till fullo förstå och beskriva vad digitaliseringen av våra liv och samhället i stort egentligen kommer att betyda. Det är lika lätt att bli hänförd och dras med av de möjligheter som en ständigt uppkopplad värld erbjuder, som det är att se de praktiska och filosofiska problem som uppstår. Är det möjligt att påstå att digitaliseringen förändrar vår perception och att vi därmed upplever världen genom ett bedrägligt filter som förstärker, förminskar och förvränger? Om så är fallet, vad innebär det? fargfabriken.se

   
  lördag 29 sep – söndag 02 dec:

  Vernissage kl: 17-01

  Peter Hagdahl – Energi, massa, gravitation Hösten 2018 visar Färgfabriken en monumental installation av konstnären Peter Hagdahl. Verket gestaltar på ett poetiskt och målande sätt vår samtida världs komplexa flödesscheman och berör grundläggande existentiella frågor. Hagdahl har genom hela sitt konstnärskap utforskat det samtida ofta genom ny teknik och nya fenomen.  I denna nya rumsinstallation förenas den digitala och fysiska världen i en intrikat visuell väv. I installationen Energi, massa, gravitation på Färgfabriken sammanför Hagdahl olika gestaltningsformer, måleri, rörlig bild, text, skulptur och Ready Made vilket genererar en förflyttning mellan olika former av representation och verklighet. Hagdahl visualiserar på så vis vår värld som delas mellan en digital och fysisk verklighet. Genom en associativ händelsekedja gestaltas det flöde av information och bilder som sköljer över oss dagligen. Själv beskriver Hagdahl processen som både intuitiv och planerad; ”I mötet mellan de olika elementen visar sig sammanhang och överenstämmelser som jag ibland förutsett, ibland anat, men som ibland också är överraskningar för mig själv. Jag är intresserad av vad som händer när man skapar dessa möten mellan former, bilder och ord.” Verket skapar ett rum i utställningsrummet där två monumentala paneler sammanlänkas av ett svävande skulpturalt system. Hagdahls installation är en balansakt både bokstavligt och bildligt talat genom kopplingar i form av så väl associationer och referenser som grova linor som med hjälp av tyngder håller ett komplext nät av föremål och bilder i jämnvikt.

  http:// fargfabriken.se

  © Peter Hagdahl

   
  lördag 29 sep – söndag 02 dec:

  Vernissage kl: 17-01

  Per Svensson – Alkemi - Det allseende ögat Hösten 2018 återvänder konstnären och musikern Per Svensson (f.1965) till Lövholmen, med utställningen Alkemi – Det allseende ögat på Färgfabriken. Under flera år arbetade Svensson och ett kluster av konstnärer i den nedlagda Kolsyrefabriken, granne med Färgfabriken. Svensson har ett nära band till platsen och beskriver det som att komma tillbaka. Utställningen vandrar sedan vidare till Per Svenssons hemkvarter Majorna i Göteborg, och visas våren 2019 på Röda Sten konsthall. Svenssons allomfattande rumsinstallation sipprar in i och kryper ner i väggar och golv i Färgfabrikens sal. Med arkitektoniska installationer, videoprojektioner, artefakter, skisser och ljud förvandlar Svensson fabriken till ett alkemiskt laboratorium. Det nyproducerade videoverket The All Seeing Eye (2018) manifesterar alkemins upphöjda roll i Svensson praktik och vakar över oss i utställningen från Färgfabrikens signifikanta runda fönster.  I flera av verken framkommer uppmaningar att frigöra din tanke, att inte följa ledare, att skapa den nya alkemin. För Per Svensson är alkemi konst och konst är alkemi, det är att gå din egen väg, att teckna din egen teckning och att aldrig upphöra med poesin. Konsten växer fram ur en intrikat dialog mellan exakta vetenskapliga observationer av naturfenomen och ett poetiskt bruk av desamma, ingetdera kan ensam dechiffrera naturens mysterier och gåtor. Det finns en stringens i Svenssons konstnärskap, vilket blir tydligt genom de tusentals skisser där tankar och idéer formats och omformats genom decennier, ett urval av dessa visas i utställningen. Skisserna ger oss en unik inblick i konstnärens skapande. Svenssons skulpturala installationer och experimentella angreppssätt gränsar mellan konst och arkitektur, just som Färgfabrikens praktik, platsen och dess historia ger Per Svenssons konst ytterligare en dimension. Utställningen är en samproduktion mellan Färgfabriken och Röda Sten konsthall. Utställningen ackompanjeras av boken Per Svensson – Alkemi, Konst, Arkitektur publicerad på Art and Theory Publishing med stöd från Kungl. Akademien för de fria Konsterna, Helge Axelsson Johnsons Stiftelse, Längmanska Kulturfonden. Preliminär release oktober 2018.

  http:// fargfabriken.se

  © Per Svensson

   
  fredag 19 okt – söndag 21 okt:

  Vernissage kl: fre 17-20, lör-sön 11-17

  Faculty of Action är en live-performanceutställning som tar plats i Färgfabrikens takvåning under tre dagar med performance-verk, workshops och samtal. Det handlar om att vara i rummet, i ett här och nu, och att som besökare uppleva konsten som temporär och föränderlig. Faculty of Action är en unik utställningsupplevelse där åtta performancekonstverk pågår samtidigt. Här ges performance-konsten utrymme att omfatta bredden av sitt omfång som konstform samtidigt som en unik plats skapas där verken utgör en helhet istället för ett program.

  • Jessie Kleemann
   Vill du veta mer om konstären, sök efter Jessie Kleemann på Artsy:
   eller försök med en sökmotor:
   eller/or
   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Harold Offeh
   Vill du veta mer om konstären, sök efter Harold Offeh på Artsy:
   eller försök med en sökmotor:
   eller/or
   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Katarina Pirak-Sikku
   Vill du veta mer om konstären, sök efter Katarina Pirak-Sikku på Artsy:
   eller försök med en sökmotor:
   eller/or
   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Eve; Florence Stainton; Peake; Rùri
   Vill du veta mer om konstären, sök efter Eve; Florence Stainton; Peake; Rùri på Artsy:
   eller försök med en sökmotor:
   eller/or
   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Malin Ståhl
   Vill du veta mer om konstären, sök efter Malin Ståhl på Artsy:
   eller försök med en sökmotor:
   eller/or
   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Anita Wernström
   Vill du veta mer om konstären, sök efter Anita Wernström på Artsy:
   eller försök med en sökmotor:
   eller/or
   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   

  Visa Färgfabrikens tidigare utställningar


Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
 • www.konsten.net
 • www.kulturvalet.se
 • www.artely.se
 • www.kultur1.se
 • www.konstperspektiv.nu