Konstnärliga tekniker

Utställningar med skulptur, 33 stycken

Det kan finnas fler där tekniken inte är angiven.

 • lördag 07 okt – söndag 14 okt:

  Abstrakt – Reflexioner från samlingen – Abstract – Reflections from the Collection Den abstrakta konsten är en icke-föreställande konst, den avbildar inte någon tydlig verklighet eller berättelse. Abstrakt konst kan föreställa det vi inte har förmåga att förstå utan bara kan uppleva. Matematik, filosofi och geometri skapar ingångar utöver de avbildande till konsten. Den abstrakta konsten kan vara ett objekt i sig själv, ett resultat av konstnärens vilja att skapa, konkretisera en tanke eller ibland en känsla. Utställningen Abstrakt- Reflexioner ur samlingen består av objekt, skulpturer, målningar och grafik ur Västerås konstmuseums samling.

  © Elli Hemberg, Polykrom konstruktion, 1955.

 • Västerås Konstmuseum, Karlsgatan 2, Västerås

  021-39 32 22

  ti, to, fre kl 10–17, ons kl 10–20, lö–sö 12–16 sommaröppet 15.6-15.8 må-fre 10-16, lö-sö 12-16

  Visa karta

 • lördag 15 sep – söndag 21 okt:

  • Anna Hedström
   Vill du veta mer om konstären, sök efter Anna Hedström på Artsy:
   eller försök med en sökmotor:
   eller/or
   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Utan obligo textil, skulptur

  © Anna Hedström, Sale

 • Rättviks konsthall, Storgatan 2, Rättvik

  0248 701 95

  mån–tor 11–19, fre 11–16, lör 11–14, sön 13–16.

  Visa karta

 • lördag 15 sep – söndag 21 okt:

  • Erik Olof Wiklund
   Vill du veta mer om konstären, sök efter Erik Olof Wiklund på Artsy:
   eller försök med en sökmotor:
   eller/or
   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Kulturarvs(sp)år måleri, foto, objekt, skulptur.

  © Erik Olof Wiklund, Vandringsjön

 • Rättviks konsthall, Storgatan 2, Rättvik

  0248 701 95

  mån–tor 11–19, fre 11–16, lör 11–14, sön 13–16.

  Visa karta

 • lördag 29 sep – söndag 02 dec:

  Per Svensson – Alkemi - Det allseende ögat Hösten 2018 återvänder konstnären och musikern Per Svensson (f.1965) till Lövholmen, med utställningen Alkemi – Det allseende ögat på Färgfabriken. Under flera år arbetade Svensson och ett kluster av konstnärer i den nedlagda Kolsyrefabriken, granne med Färgfabriken. Svensson har ett nära band till platsen och beskriver det som att komma tillbaka. Utställningen vandrar sedan vidare till Per Svenssons hemkvarter Majorna i Göteborg, och visas våren 2019 på Röda Sten konsthall. Svenssons allomfattande rumsinstallation sipprar in i och kryper ner i väggar och golv i Färgfabrikens sal. Med arkitektoniska installationer, videoprojektioner, artefakter, skisser och ljud förvandlar Svensson fabriken till ett alkemiskt laboratorium. Det nyproducerade videoverket The All Seeing Eye (2018) manifesterar alkemins upphöjda roll i Svensson praktik och vakar över oss i utställningen från Färgfabrikens signifikanta runda fönster.  I flera av verken framkommer uppmaningar att frigöra din tanke, att inte följa ledare, att skapa den nya alkemin. För Per Svensson är alkemi konst och konst är alkemi, det är att gå din egen väg, att teckna din egen teckning och att aldrig upphöra med poesin. Konsten växer fram ur en intrikat dialog mellan exakta vetenskapliga observationer av naturfenomen och ett poetiskt bruk av desamma, ingetdera kan ensam dechiffrera naturens mysterier och gåtor. Det finns en stringens i Svenssons konstnärskap, vilket blir tydligt genom de tusentals skisser där tankar och idéer formats och omformats genom decennier, ett urval av dessa visas i utställningen. Skisserna ger oss en unik inblick i konstnärens skapande. Svenssons skulpturala installationer och experimentella angreppssätt gränsar mellan konst och arkitektur, just som Färgfabrikens praktik, platsen och dess historia ger Per Svenssons konst ytterligare en dimension. Utställningen är en samproduktion mellan Färgfabriken och Röda Sten konsthall. Utställningen ackompanjeras av boken Per Svensson – Alkemi, Konst, Arkitektur publicerad på Art and Theory Publishing med stöd från Kungl. Akademien för de fria Konsterna, Helge Axelsson Johnsons Stiftelse, Längmanska Kulturfonden. Preliminär release oktober 2018.
  fargfabriken.se

 • Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen, Stockholm

  08 645 07 07

  tor 11–19, fre 11–16, lör-sön 11-17

  Visa karta

 • lördag 29 sep – söndag 02 dec:

  Peter Hagdahl – Energi, massa, gravitation Hösten 2018 visar Färgfabriken en monumental installation av konstnären Peter Hagdahl. Verket gestaltar på ett poetiskt och målande sätt vår samtida världs komplexa flödesscheman och berör grundläggande existentiella frågor. Hagdahl har genom hela sitt konstnärskap utforskat det samtida ofta genom ny teknik och nya fenomen.  I denna nya rumsinstallation förenas den digitala och fysiska världen i en intrikat visuell väv. I installationen Energi, massa, gravitation på Färgfabriken sammanför Hagdahl olika gestaltningsformer, måleri, rörlig bild, text, skulptur och Ready Made vilket genererar en förflyttning mellan olika former av representation och verklighet. Hagdahl visualiserar på så vis vår värld som delas mellan en digital och fysisk verklighet. Genom en associativ händelsekedja gestaltas det flöde av information och bilder som sköljer över oss dagligen. Själv beskriver Hagdahl processen som både intuitiv och planerad; ”I mötet mellan de olika elementen visar sig sammanhang och överenstämmelser som jag ibland förutsett, ibland anat, men som ibland också är överraskningar för mig själv. Jag är intresserad av vad som händer när man skapar dessa möten mellan former, bilder och ord.” Verket skapar ett rum i utställningsrummet där två monumentala paneler sammanlänkas av ett svävande skulpturalt system. Hagdahls installation är en balansakt både bokstavligt och bildligt talat genom kopplingar i form av så väl associationer och referenser som grova linor som med hjälp av tyngder håller ett komplext nät av föremål och bilder i jämnvikt.
  fargfabriken.se

 • Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen, Stockholm

  08 645 07 07

  tor 11–19, fre 11–16, lör-sön 11-17

  Visa karta

 • lördag 24 nov – torsdag 10 jan:

  Julutställning / Christmas exhibition Medlemmarna visar skulptur, keramik, glas, silver, järn och fåglar i trä

 • Galleri Hantverket, Götgatan 63, Stockholm

  08 641 66 08

  må–fre 11–18, lör 11–16, sön 12–16.

  Visa karta

 • lördag 01 dec – torsdag 20 dec:

  målningar & skulptur

  © Camilla Carp, Sedd från ovan, ståltrådsnät, 16x26x3cm

 • Galleri Lorentzon, Hantverkargatan 38, Stockholm

  08 651 22 71 08 650 93 76

  tis–tor 11–17, fre–lör 12–16.

  Visa karta